slider7 - 462|154|slider7||slider6 - 462|154|slider6||slider5 - 462|154|slider5||slider4 - 462|154|slider4||slider3 - 462|154|slider3||slider2 - 462|154|slider2||slider1 - 462|154|slider1||
3000
200
Водовод-Канализација-Комуналне услуге
Get Adobe Flash player

О Нама

Јавно комунално предузеће „Варварин“ из  Варварина основано је
Одлуком Скупштине општине Варварин број: 023 – 15/89 – 02 од
27. 11. 1989. године, као правни следбеник Комуналне радне организације„Варварин“ из  Варварина, која је основана 28.02.1972.године.

Седиште предузећа је у Варварину,  ул. Јухорска бб,
Тржни центар, Ламела 5

Предузеће има својство правног лица са правима, обавезама и
одговорностима утврђеним Законом о Јавним предузећима, Одлуком о
оснивању Јавног предузећа и Статутом.

За обавезе настале у правном промету, предузеће одговара свом
својом имовином.
Предузеће послује средствима у државној својини.

 

 

Наше делатности
Најчешћа питања и одговори

 

 

JKP Varvarin Copyright © 2020. All Rights Reserved.

Web hosting: U-Force Varvarin