slider7 - 462|154|slider7||slider6 - 462|154|slider6||slider5 - 462|154|slider5||slider4 - 462|154|slider4||slider3 - 462|154|slider3||slider2 - 462|154|slider2||slider1 - 462|154|slider1||
3000
200
Водовод-Канализација-Комуналне услуге
Get Adobe Flash player

Најчешћа питања и одговори

1. Ко контролише квалитет воде за пиће?

  • Систематску (редовну) контролу квалитета воде за пиће врши лабораторија Завода за јавно здравље Крушевац.

2. Зашто је вода замућена и жућкаста?

  • Догоди се да је понекад вода на славинама потрошача замућена. Ова појава је последица хидрауличног удара, што доводи до покретања талога који увек постоји на унутрашњим зидовима цевовода. Талог најчешће садржи једињења гвожђа жућкасте боје. Гвожђе није елемент од посебног здравственог значаја. Проблем се решава интензивним отакањем славина по домаћинствима да би се вода избистрила. Ако је потребно, стручне службе ЈКП Варварин врше улично испирање водоводне мреже.

3. Зашто је вода беличаста?

  • Под “белом водом” подразумева се вода у коју је продро ваздух у виду мехурића. Користећи стручну терминологију то је “диспергован ваздух”. Мехурићи излазе из чаше воде за тридесетак секунди, тако да се вода потпуно избистри. Узрок појаве “беле воде” могу да буду неисправне кућне инсталације, које усисавају ваздух. Проблем није од посебног санитарно-хигијенског значаја.

4. Да ли су азбестне цеви штетне по здравље?

  • Став Светске здравствене организације је да азбестна влакна у води за пиће уопште нису штетна по здравље. Опасан је азбестни прах који се уноси у организам путем респираторног тракта.

5. Да ли су пластичне цеви штетне по здравље?

  • Пластичне цеви, уколико имају атест за контакт са животном намирницом, у нашем случају водом, нису штетне по здравље. Обично је таква пластика од полиетилена.

6. Шта одржава ЈКП „Варварин“ Варварин?

  • ЈКП одржава уличне водоводне инсталације закључно са водомером и одводним вентилом (вентил непосредно иза водомера) и уличну канализациону мрежу закључно са каналом до првог ревизионог силаза (шахт најближи уличном каналу) и уличне сливнике.

7. Шта је потрошња воде?

  • Потрошња воде је запремина воде која је искоришћена у одређеном временском периоду и представља разлику између два очитавања стања на водомеру. Изражава се у кубним метрима.

8. Шта су кућне инсталације?

  • Кућне инсталације јесу водоводне инсталације и уређаји корисника воде који почињу иза одводног вентила на водомеру у водоводном прикључку и завршавају се точећим местом, а инсталације канализације после (узводно) првог ревизионог силаза са каскадом и ревизијом.

9. Ко одржава кућне инсталације?

  • Кућне инсталације одржава власник односно корисник објекта или предузеће са којим власник има уговор о одржавању.

JKP Varvarin Copyright © 2020. All Rights Reserved.

Web hosting: U-Force Varvarin