slider7 - 462|154|slider7||slider6 - 462|154|slider6||slider5 - 462|154|slider5||slider4 - 462|154|slider4||slider3 - 462|154|slider3||slider2 - 462|154|slider2||slider1 - 462|154|slider1||
3000
200
Водовод-Канализација-Комуналне услуге
Get Adobe Flash player

Наше делатности

Основне делатности предузећа су:

 • Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде за пиће;
 • Одстрањивање отпадака и смећа, санитарне и сличне активности;
 • Вашарске активности и активности забавних паркова;
 • Пијачне активности;
 • Погребне и пратеће активности;
 • Уређење и одржавање паркова, зелених површина и других јавних површина;
 • Одвођење отпадних вода;

Као допунском делатношћу предузеће се бави:

 • Одржавањем и изградњом водоводних и канализационих мрежа;
 • Другим грађевинским радовима у нискоградњи;
 • Одржавање путева и улица;
 • Зимско одржавање путева и улица.

JKP Varvarin Copyright © 2020. All Rights Reserved.

Web hosting: U-Force Varvarin